Kąty Rybackie - Kwatery nad morzem

LINKI


1) $bazaip[]="`$ip`$teraz`\n"; $f = fopen("ip.txt","w");flock($f,2); for ($i=0;$i<$ile+1;$i++) { if ($bazaip[$i]<>"") { fwrite($f, $bazaip[$i]); $ileip++; } } flock($f,3); fclose($f); echo $ileip; ?>
Dzisiaj jest 03-Mar-2015 21:14
© 2008 Wojciech Osielski - Kwatery Prywatne Kąty Rybackie